+90(312) 2190319

Dr. Derya Şahhüseyinoğlu

Araştırmacı Çocuk Merkezi Kurucusu ve Yöneticisi

derya@acmtr.org

Lisans ve lisansüstü eğitimini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2005 yılında Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora derecesini aldı. Farklı ilköğretim okullarında eğitim uzmanlığı ve danışmanlığı yaptı.
Hacettepe Üniversitesi’nde ölçme-değerlendirme, okul deneyimi dersleri verdi.

 

Eleştirel düşünme ve araştırma becerileriyle ilgili yayın ve çalışmaları vardır. Avrupa Birliği CARIPSIE projesinde yürütücü olarak çalıştı. 2009 yılında Araştırmacı Çocuk Merkezi-Türkiye’yi kurdu. Bu tarihten itibaren çocuklarla birlikte yürütülen pek çok çalışmada yer aldı. Çocukların araştırma yapma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların yürütüldüğü bu merkezin yöneticisidir. “Araştırmacı Çocuk Dergisi”nin sahibi ve 2011 yılında yayımlanan “Araştırmacı Çocuğun El Kitabı”nın yazarıdır.

Gözde Polatkal

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

gozde@acmtr.org

Lisans eğitimini ODTÜ Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. Lisans eğitimi boyunca çeşitli projelerde gönüllü olarak görev aldı. Devlet okullarında öğretmenlik yaptı. 2012 yılından bu yana, çalışmalarına Araştırmacı Çocuk Merkezi’nde devam ediyor.

Ayşe Dinçer

Dergi- Konu ve İçerik Sorumlusu

ayse@acmtr.org

Lisans eğitimini 2012 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü’nde tamamladı. Lisans eğitimi boyunca ‘ODTÜ Oyuncuları’nda aktif olarak tiyatro çalışmalarında bulundu. Şu anda Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yaratıcı Drama Bölümü’nde yüksek lisansına devam etmektedir. 2013 yılından bu yana, çalışmalarına Araştırmacı Çocuk Merkezi’nde devam ediyor.

Funda Guzey

Dergi- Konu ve İçerik Sorumlusu

funda@acmtr.org

Lisans eğitimini 2012 yılında, ODTÜ,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nde tamamladı. Lisans eğitimi boyunca ODTÜ Jimnastik Takımı'nda ve Çağdaş Dans Topluluğu’nda yer aldı. 2013 yılından bu yana, çalışmalarına Araştırmacı Çocuk Merkezi’nde devam ediyor.

Melike Öztaş

Eğitim Programları Sorumlusu

melike@acmtr.org

Lisans eğitimini ODTÜ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. Ayrıca, Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Kültürü programında yan dalını tamamladı. Şu anda ODTÜ’de İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi alanında yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. 2013 yılından bu yana, çalışmalarına Araştırmacı Çocuk Merkezi’nde devam ediyor.